61 Bob White Way, Pittsboro, NC, 27312
61 Bob White Way, Pittsboro, NC, 27312
61 Bob White Way, Pittsboro, NC, 27312
61 Bob White Way, Pittsboro, NC, 27312
61 Bob White Way, Pittsboro, NC, 27312
61 Bob White Way, Pittsboro, NC, 27312
61 Bob White Way, Pittsboro, NC, 27312
61 Bob White Way, Pittsboro, NC, 27312
61 Bob White Way, Pittsboro, NC, 27312
61 Bob White Way, Pittsboro, NC, 27312
61 Bob White Way, Pittsboro, NC, 27312
61 Bob White Way, Pittsboro, NC, 27312
61 Bob White Way, Pittsboro, NC, 27312
61 Bob White Way, Pittsboro, NC, 27312
61 Bob White Way, Pittsboro, NC, 27312
61 Bob White Way, Pittsboro, NC, 27312

$849,900

61 Bob White Way, Pittsboro, NC, 27312

ACTIVE